Από την Δ/νση Δασών ΠΕ Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται η έναρξη εφαρμογής ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης των λαθροϋλοτομιών, της διακίνησης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και παράνομα αποληφθένων δασικών προϊόντων, εφαρμόζοντας και τους κανονισμούς της Ε.Ε. 995/2010 και 2173/2005

Στα πλαίσια της υλοποίηση του προγράμματος η Δ/νση Δασών Αιτωλ/νίας και τα κατά τόπους Δασαρχεία ( Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Μεσολογγίου, Ναυπάκτου) λειτουργούν με αυξημένη ετοιμότητα, με ειδικά συνεργεία και με εποχούμενα περίπολα. Όλες τις ημέρες της εβδομάδας Κυριακές και αργίες, θα υπάρχουν συνέχεις παρουσίες και έλεγχοι στην ύπαιθρο.

Παρακαλούνται όλοι οι φορείς καθώς και οι πολίτες να συνδράμουν τις προσπάθειες των δασικών υπαλλήλων, προκειμένου να περιορισθούν – εξαληφθούν οι καταστροφές των δασών μας.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι:

Δ/νση Δασών Αιτ/νίας: 2631022536

Δασαρχείο Αγρινίου: 2641057617

Δασαρχείο Αμφιλοχίας: 2642022220

Δασαρχείο Μεσολογγίου: 2631022419

Δασαρχείο Ναυπάκτου: 2634022015

Σημειώνουμε ο τι οι παραβάτες, αλλά και όσοι ενεργούν κατ’ εντολή, ελέγχονται και διώκονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα παρανόμως υλοτομημένα η συλεχθέντα προϊόντα, καθώς επίσης και τα χρησιμοποιούμενα μέσα, εργαλεία και οχήματα κατάσχονται.

Ο Δ/ντής Δασών Αιτλ/νίας
Νικήτας Δ. Μάζης MSc
Δασολόγος

 

aixmi-news.gr