Το «πράσινο φως» για την κατασκευή του δρόμου που καταλήγει στον Αρχαιολογικό Χώρο της Βούντενης, έδωσε χθες με ομόφωνη απόφασή του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την ανάδειξη ενός ιστορικής σημασίας τόπου, όχι μόνο για την Πάτρα και την Αχαΐα αλλά και για ολόκληρη την Δυτική Ελλάδα, προκειμένου η πρόσβαση των επισκεπτών να γίνεται πλέον δίχως προβλήματα.

Το έργο με τίτλο «Κατασκευή οδού από είσοδο ΧΥΤΑ Ξερόλακας έως Αρχαιολογικό Χώρο Βούντενης», προϋπολογισμού2.113.000 ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό σκέλος (ΣΑΕΠ 001) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ για το έτος 2015.

Έχει ήδη γίνει η κατάλληλη προετοιμασία από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Πατρέων και η απόφαση θα διαβιβασθεί στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τους προβλεπόμενους πίνακες και συνοδευόμενη από το τεχνικό δελτίο του έργου, στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο και η σκοπιμότητά του, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες.

«Με την κατασκευή του έργου θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των οχημάτων στο χώρο στάθμευσης του αρχαιολογικού χώρου Βούντενης προκειμένου αυτός να καταστεί τουριστικός και πολιτισμικός προορισμός για τους κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου Πατρέων» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Αγγελόπουλος που εισηγήθηκε το θέμα, επεσήμανε πως η ανακατασκευή της οδού να είναι απαραίτητη, για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, καθώς οδηγεί στον μοναδικό για τα ευρήματά του, αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης και ο υφιστάμενος δρόμος δεν καλύπτει τις απαιτήσεις των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων.

Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων και περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες, τεχνικά έργα, οδοστρωσία, ασφαλτικές εργασίες, εργασίες σήμανσης, καθώς και ηλεκτροφωτισμό για την ανακατασκευή της οδού ς συνολικού μήκους 676 μέτρων.