Δημοπρατήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, την Τρίτη 17/5,το έργο «Αντιμετώπιση προβλημάτων στην γέφυρα Μπανιά», με προϋπολογισμό 28.000 ευρώ.

Το έργο αφορά σε επείγουσες εργασίες επισκευής και συντήρησης στην γέφυρα και προβλέπει:

-Να επισκευασθούν ή να αντικατασταθούν οι φθαρμένες λαμαρίνες.

-Να αντικατασταθούν όσοι ξύλινοι στρωτήρες του δαπέδου  έχουν σαπίσει με καινούργιους

-Να τοποθετηθούν νέοι διαμήκεις ξυλοδοκοί.

-Να γίνει επάλειψη με αντισκωρικό υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης.

-Να αντιμετωπισθεί η αποσάθρωση του πέτρινου θόλου της γέφυρας.

Το έργο χρηματοδοτείται από την 2η τροποποίηση του προγράμματος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Ακόμη δημοπρατήθηκε το έργο «Βελτίωση οδοποιίας Διασελάκι- Πέρκος, ετών 2015-2016», με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ. Το έργο αφορά την βελτίωση της βατότητας του δρόμου Διασελάκι – Πέρκος του Δήμου Θέρμου. Πρόκειται  για  δρόμο  που  αρχίζει έξω  από  τον  οικισμό  Διασελάκι,  φθάνει  έως  τον  οικισμό  Πέρκο  και κατόπιν έως τα όρια του Δήμου Θέρμου με την Δ.Ε.Πλατάνου, έχοντας συνολικό  μήκος  11.000 μέτρα.

Ο δρόμος θα βελτιωθεί ως προς το πλάτος, τις περιελίξεις του και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του, ενώ θα ασφαλτοστρωθεί καθ’ όλο  ο μήκος του.

Σημειώνεται ότι την 31-05-2016 θα δημοπρατηθεί το έργο: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου  Μοναστηράκι–Πάλαιρος-Μύτικας, ετών 2015-2016», με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ. Το έργο αφορά στην συντήρηση τμήματος της επαρχιακής οδού στο τμήμα Βόνιτσα – Πάλαιρος – Μύτικας και του δρόμου Θύρρειο – Μοναστηράκι – Βόνιτσα. Η Επαρχιακή Οδός είναι ασφαλτοστρωμένη, παρουσιάζει όμως διάφορα προβλήματα (λάκκους, τοπικές καθιζήσεις, έμφραξη και φθορά τεχνικών έργων απορροής όμβριων, έλλειψη οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης κ.λ.π.). Το μήκος του συγκεκριμένου τμήματος είναι 23.000 μέτρα.

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεσθούν με την συγκεκριμένη εργολαβία αφορούν στην συντήρηση και βελτίωση της ασφαλτόστρωση της οδού και δεν τροποποιούν τα χαρακτηριστικά της. Αναλυτικά περιλαμβάνουν :

Ανακατασκευή οδοστρώματος σε σημείο που εμφανίζει ζημιές.
Καθαρισμός τάφρων και οχετών, και κόψιμο χόρτων..
Επούλωση λάκκων με ασφαλτόμιγμα
Κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης ασφαλτομίγματος μεταβλητού πάχους όπου χρειάζεται και μετά την υπόδειξη της υπηρεσίας.
Διαγράμμιση του οδοστρώματος, τοποθέτηση πινακίδων και οριοδεικτών πλαστικών καθώς και μεταλλικών δεικτών με ενδείξεις για το ύψος χιονιού.

Παράλληλα, στις 17-05-2016 υπογράφηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κ.Σταρακά η σύμβαση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Οχθίων-Ρίγανης, ετών 2015-2016», με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλλει στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου του Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και αποτελεί αναγκαία παρέμβαση άρσης επικινδυνότητας των οδών.

Προβλέπει την συντήρηση τμήματος της επαρχιακής οδού από Όχθια έως Ρίγανη και Παλαιομάνινα. Η οδός είναι ασφαλτοστρωμένη, παρουσιάζει όμως διάφορα προβλήματα (λάκκους, έμφραξη και φθορά τεχνικών έργων απορροής όμβριων, έλλειψη οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, πολλά χόρτα κ.λ.π.). Το μήκος του συγκεκριμένου τμήματος είναι 16.300 μέτρα. Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεσθούν με την παρούσα εργολαβία αφορούν την συντήρηση και βελτίωση της ασφαλτόστρωσης της οδού και δεν τροποποιούν τα χαρακτηριστικά της. Αναλυτικά περιλαμβάνουν:

-Κοπή χόρτων .

-Καθαρισμό τάφρων .

– Επούλωση λάκκων με ασφαλτόμιγμα.

-Κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης ασφαλτομίγματος μεταβλητού πάχους όπου χρειάζεται και μετά την υπόδειξη της υπηρεσίας.

-Κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωση χωμάτινου τμήματος 700 μέτρων παρά την διώρυγα.

-Διαγράμμιση του οδοστρώματος , τοποθέτηση πινακίδων και οριοδεικτών.

Η χρηματοδότηση των έργων έχει εξασφαλιστεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σε δήλωσή της η Αντιπεριφερειάρχης κ. Χριστίνα Σταρακά ανέφερε: «Δημοπρατούμε και υπογράφουμε συμβάσεις για έργα σε όλο το μήκος και το πλάτος της Αιτωλοακαρνανίας, σε μια διαρκή προσπάθεια να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, όμως οι πολίτες αναγνωρίζουν τις δυσκολίες του, όπως και τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας».