Υπογράφτηκε μεταξύ του Δημάρχου Αγρινίου κ. Γεώργιου Παπαναστασίου και του αναδόχου, Ε.E«ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ Τ.Κ.ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ,ΛΕΠΕΝΟΥΣ,ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 220.000.00 € με Φ.Π.Α.

Η βασική περιοχή παρέμβασης βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα. Καινουρίου του Δήμου Αγρινίου. Η παρέμβαση αφορά την αντικατάσταση του τρίτου τμήματος (προς Δ.Κ. Παραβόλας) του Εναέριου Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού με νέο δίκτυο υπόγειο και αντικατάσταση των αξονικών φωτιστικών με χαμηλότερης κατανάλωσης. Στα πεζοδρόμια θα τοποθετηθούν φωτιστικά σε μεταλλικούς ιστούς με δύο βραχίονες (Ένας προς το οδόστρωμα των αυτοκινήτων και ένας προς το πεζοδρόμιο) .Επίσης περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης, ελέγχου και αποκατάστασης του Εναερίου Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στις περιοχές των Δ.Κ. Καινουρίου, Λεπενούς και Μακρυνείας του Δήμου Αγρινίου.

«Η Δημοτική αρχή αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα των έργων ηλεκτροφωτισμού προχωρά σε ένα σημαντικό έργο , στην κατασκευή ενός πλήρους δικτύου ηλεκτροφωτισμού, προσφέροντας στους δημότες περισσότερο φως, περιορίζοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση ενέργειας και συμβάλλοντας στην ασφάλεια των διερχόμενων αυτοκινήτων και πεζών » δήλωσε ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Οκτώ (8) Ημερολογιακούς Μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.