Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών και εξεύρεση κατάλληλου κτηρίου για την δημιουργία ΚΑΠΗ, η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καλεί τους κατοίκους της Δ.Ε. Χάλκειας να συμμετάσχουν στο νεοϊδρυθέν ΚΑΠΗ ΓΑΛΑΤΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο ΚΕΠ Γαλατά που πρέπει είναι ηλικίας άνω των 60, ή άτομα νεώτερης ηλικίας που είναι σύζυγοι μελών. Μπορούν να εγγραφούν και άτομα με ειδικές ανάγκες. να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και έναν πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος ή τηλεφώνου. Η συμβολική εγγραφή στοιχίζει 5 ευρώ και η ετήσια συνδρομή 5 ευρώ.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα εξής:

1. Φωτοτυπία ταυτότητας
2.
Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ

Η εγγραφή των μελών είναι πέντε (5) Ευρώ (μόνο για μία φορά) και η ετήσια συνδρομή είναι πέντε (5) Ευρώ και θα κατατίθενται με την αίτηση.

Ο Αντιδήμαρχος
Γιάννης Ράπτης

 

aixmi-news.gr