Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 27ης Μαΐου 2016, το κυρίαρχο θέμα που συζητήθηκε ήταν της διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Θέρμου με το Δήμο Αγρινίου. Στη συζήτηση που έγινε, αναφερθήκαμε στα νέα δεδομένα για τα οποία ξαναήρθε το θέμα για συζήτηση.

Η εισήγηση έγραφε επί λέξει: … «Κατόπιν της …/2016 σχετικής με το αντικείμενο του θέματος Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία δεν εγκρίθηκε το προτεινόμενο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης για το αντικείμενο του θέματος, και της …/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας στον Δήμο Θέρμου – θέματα τα οποία θεωρήθηκαν αλληλένδετα κατά την άποψη της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση των εν λόγω θεμάτων – επανερχόμαστε στο ζήτημα, καθώς έχουν δημιουργηθεί νέα σχετικά δεδομένα που επιβάλλουν αυτή την επιλογή.

Συγκεκριμένα, η παραίτηση πρόσφατα του μηχανικού του Δήμου μας κ. Ψαρρά Δημητρίου λόγω συνταξιοδότησης έχει καταστήσει στην ουσία ανέφικτη τη συγκρότηση Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας στον Δήμο μας με τον έναν μηχανικό που απομένει πλέον, ο οποίος, μάλιστα, ασκεί παράλληλα καθήκοντα και στο Τμήμα Περιβάλλοντος».…

Εμείς, ως αξιωματική αντιπολίτευση, συμφωνήσαμε στην τεχνική υποστήριξη από το δήμο Αγρινίου από τότε που ήρθε για συζήτηση το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά προτείναμε και αποφασίστηκε σε άλλο δημοτικό συμβούλιο η δημιουργία αυτόνομης Τεχνικής Υπηρεσίας στο Δήμο Θέρμου, γιατί η δημιουργία μιας τέτοιας Υπηρεσίας, που ήταν προδήλως δυνατή όπως φαίνεται και από την παραπάνω εισήγηση, θα ενδυνάμωνε την οργανωτική ισχύ του Δήμου, θα ενίσχυε τη διοικητική του αυτοδυναμία, θα του πρόσδιδε κύρος και αξιοπιστία, θα του πρόσφερε τη δυνατότητα καλύτερου ελέγχου των έργων.

Η άποψη όμως της συμπολίτευσης (αυτών δηλαδή που διοικούν), δυστυχώς ήταν διαφορετική. Ο κ. Δήμαρχος προέβη σε σειρά ενεργειών, οι οποίες εκτός των άλλων επέδρασαν αρνητικά και στην αξιοπιστία και στο κύρος του Δήμου. Αναφέρουμε ενδεικτικά:

  1. 1.Διέκοψε τη συνεργασία του Δήμου Θέρμου με το Δήμο Μεσολογγίου, χωρίς να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο έφερε έτσι απλά, καισαρικό δικαιώματι, τη διακοπή της συνεργασίας ….. μόνο για επικύρωση.
  2. 2.Δεν ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, για τη μη υπερψήφιση της αρχικής σύμβασης. Επομένως, οποιαδήποτε τροποποίηση στο σώμα της σύμβασης, ήθελε χρόνο, καθότι απαιτούνταν νέα απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου και επομένως ο δήμος Θέρμου θα έμενε χωρίς τεχνική υποστήριξη για αρκετό χρονικό διάστημα.

Πέραν όμως αυτών, σε μια προσπάθεια αποφυγής ίδρυσης Τεχνικής Υπηρεσίας, όταν το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο συγκλήθηκε κατόπιν αίτησης επτά (7) Δημοτικών Συμβούλων, αποφάσισε τη δημιουργία Τεχνικής Υπηρεσίας στις 22/04/2016, οι διοικούντες προέβησαν και στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Στο Δήμο Θέρμου τα τελευταία 2 ½ χρόνια, υπήρχε Πολιτικός Μηχανικός με οργανική θέση, στον οποίο δεν έγινε καμία αναφορά και καμία απολύτως πρόσκληση απολογίας.
  • Με απόφασή του ο κ. Δήμαρχος στις 2 Ιουνίου 2016, ορίζει προϊστάμενο του τμήματος Περιβάλλοντος, τον άλλο μηχανικό του Δήμου.

Μόλις το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία Τεχνικής Υπηρεσίας, κάτι το οποίο κατ΄ ανεξήγητο τρόπο δεν ήθελε μερίδα της πλειοψηφίας, προκειμένου προφανώς να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες δημιουργίας της υπηρεσίας αυτής, συντάχθηκαν υπηρεσιακά σημειώματα τόσο από τον κ. Δήμαρχο όσο και από τον κ. Αντιδήμαρχο που αφορούσαν τον τρόπο εργασίας και το ωράριο του πολιτικού μηχανικού του Δήμου, οδηγώντας τον έτσι σε παραίτηση. Αυτά συνέβησαν στις 27/04/2016 δηλ. πέντε (5) ημέρες μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ίδρυση τεχνικής υπηρεσίας στο Δήμο Θέρμου.

Ο σκοπός πασιφανής, δεν ήθελαν (γιατί άραγε;) τη δημιουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας και την παρεμπόδιζαν παντοιοτρόπως, με ανορθόδοξες μεθόδους.

Σημειώνουμε εδώ, πως ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ο.Ε.Υ.), που μνημονεύεται στη απόφασή ορισμού ως προϊσταμένου του άλλου μηχανικού του Δήμου από τον κ. Δήμαρχο, είναι σε ισχύει από την 30η Δεκεμβρίου του 2011, κι ο κ. Δήμαρχος ήταν επί 12 ετία μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και επί 20 μήνες συμπολίτευση.

Γιατί ΤΩΡΑ ειδικά παίρνει αυτή την απόφαση; Προφανώς, για να μειώσει ή και εξαλείψει τα ερείσματα, για να αποδυναμώσει τους λόγους ύπαρξης Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αυτού του είδους όμως οι τακτικισμοί κι οι μεθοδεύσεις, με έντονα και κυρίαρχα τα χαρακτηριστικά ενός παρωχημένου εγωκεντρικού νέο-καισαρισμού, σε αντιστάθμισμα της έλλειψης άρθρωσης πειστικών επιχειρημάτων και χάραξης μακρόπνοης στρατηγικής, πέραν του γεγονότος ότι καταρρακώνουν το κύρος και την αξιοπιστία του Δήμου, εκτός του ότι παρεμποδίζουν την ομαλή του λειτουργία, δημιουργούν εξαρτήσεις από άλλες υπηρεσίες κι αφήνουν έωλα ερωτήματα που έχουν σχέση με τους λόγους για τους οποίους κάποιοι θέλουν αποδυναμωμένη τη λειτουργία του Δήμου.

Όσον αφορά τη διαδημοτική συνεργασία εμείς συμφωνήσαμε, κινούμενοι όπως πάντα με πνεύμα σωφροσύνης και συνέπειας, επειδή όπως επανειλημμένως τονίσαμε δεν είμασταν αντίθετοι, αλλά θέλαμε και προτείναμε μια άλλη ρηξικέλευθη και ριζοσπαστική λύση.

Θέλουμε επίσης και το προσπαθούμε στο βαθμό του εφικτού, να αμβλύνονται οι όποιες συνέπειες αυτού του είδους των συμπεριφορών προς στους δημότες μας, αλλά και προς τα θεσμικά όργανα του Δήμου, το ρόλο των οποίων επιζητούμε αναβαθμισμένο. Δεν θέλουμε να είμαστε ουραγοί, ούτε να παρατηρείται η όποιας μορφής ανασταλτική λειτουργία στην εξέλιξη και στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

«ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ»

aixmi-news.gr