Σας ενημερώνουμε ότι, ξεκίνησε η λειτουργία του κολυμβητηρίου, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης». Για τη χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών είναι απαραίτητα από όλους τους συμμετέχοντες Δημότες και Συλλόγους τα εξής δικαιολογητικά:

Ενήλικοι :1. Βεβαίωση καλής υγείας από καρδιολόγο ή παθολόγο
2. Βεβαίωση δερματολόγου
Ανήλικοι:
Βεβαίωση καλής υγείας και δερματολογικό έλεγχο από παιδίατρο.

ΝΙΚΟΣ ΓΚΡΙΖΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ