Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που πρόκειται να εκδηλωθούν τις επόμενες ημέρες, παρακαλούνται οι καταναλωτές να μεριμνήσουν έτσι ώστε τα υδρόμετρά τους να μην υποστούν ζημιά από τον αναμενόμενο παγετό.