Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου κατά τη συνεδρίασή του, στις 7/3/2016 , με απόφασή του καθιέρωσε «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας» την 20η  Μαΐου, με στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών στην προβολή και τη διάδοση της πολιτιστικής ταυτότητας.
Προχώρησε δε, στην έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος :

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, με απόφασή του στηρίζει και συμμετέχει  στην πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας (ΟΕΚΑΙ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, για την καθιέρωση
«Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας»
με προτεινόμενη ημερομηνία την 20ή Μαΐου.
Πρόκειται για μια κορυφαία  πρωτοβουλία που αναδεικνύει την ανεκτίμητη προσφορά του Ελληνισμού στον Παγκόσμιο Πολιτισμό και στοχεύει  στην προβολή της Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας και την ανάδειξη της ιστορικής της παρουσίας.
Η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός,  συνιστούν την ουσία του Ελληνισμού, των αρχών, των κανόνων, των αξιών και των ιδανικών του. Είναι η πολύτιμη παρακαταθήκη  των προγόνων μας, με αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια.
Αποτελεί καθήκον για όλους μας, να ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτή, και  να γίνουμε «συνοδοιπόροι» σε αυτό το «ταξίδι» για την καθιέρωση της «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».