Ανατροπή των μέχρι σήμερα δεδομένων για την προστασία των προσφύγων, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Δίκαιο, «βλέπουν» στις πολιτικές που ετοιμάζεται να εφαρμόσει η Ελλάδα και η Ευρώπη οκτώ ανθρωπιστικές οργανώσεις.

«Εκφράζουμε την αγωνία μας για τις δραματικές εξελίξεις που οδηγούν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, στην εκθεμελίωση του νομικού κεκτημένου σε σχέση με την προστασία του πρόσφυγα και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξίας», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ανησυχία εκφράζεται για τη σφράγιση των ελληνοτουρκικών συνόρων και την επαναπροώθηση των προσφύγων, καθώς «σημαίνουν τον πλήρη αποκλεισμό τους από κάθε νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα προστασίας» τη στρατιωτικοποίηση της διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος με την εμπλοκή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, την προοπτική της μετατόπισης των διαδικασιών εξέτασης αιτημάτων ασύλου και αναγνώρισης καθεστώτος σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πρόταση για αναγόρευση ως ασφαλούς χώρας της Τουρκίας, «η οποία παραβιάζει μαζικά τα ανθρώπινα δικαιώματα».

«Στις σημερινές κρίσιμες στιγμές, περισσότερο από άλλοτε, η προστασία του πρόσφυγα και η υπεράσπιση των αξιών μας είναι, παρ’ όλες τις δυσκολίες, όχι μόνο αναγκαία αλλά και δυνατή», καταλήγει η ανακοίνωση, την οποία υπογράφουν οι οργανώσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο συνεργασίας «Καμπάνια για την πρόσβαση στο Άσυλο» και συγκεκριμένα οι: «Αίτημα», «Άρσις», Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών, Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, «PRAKSIS» και Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων. Για το ίδιο θέμα, εκπρόσωποι των παραπάνω οργανώσεων θα δώσουν συνέντευξη Τύπου την επόμενη Τρίτη 23 Φεβρουαρίου.