Στον Αετό (Ακτίου Βόνιτσας) περατώθηκε η κατασκευή του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΕΤΟΥ», όπου ασφαλτοστρώθηκε ο αγροτικός δρόμος κάπου 5χλμ. στην περιοχή της Βάλτας και το δημοτικό συμβούλιο Ακτίου Βόνιτσας που θα συνεδριάσει αύριο με το υπ. Αρ.  6 θέμα: Συγκροτεί Επιτροπή προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΕΤΟΥ». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας).
       Οι κάτοικοι του χωριού θέτουν υπόψιν της Επιτροπής Παραλαβής του έργου που θα συγκροτηθεί από τον Δήμο και τονίζουν ότι απαιτούνται ακόμα μικρές παρεμβάσεις στο έργο, όπως τα απαραίτητα τεχνικά απορροής ομβρίων προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες,  για να μην  παρασύρουν τα νερά το οδόστρωμα.
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
       Η Δημοτική Αρχή Ακτίου Βόνιτσας θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και να προκαλέσει ενέργειες προς τον κατασκευαστή για να βελτιώσει με παρέμβαση του μερικά κομμάτια του δρόμου, ώστε να κατασκευαστούν  έργα απορροής ομβρίων για να απομακρύνουν τα νερά από το οδόστρωμα τα οποία επιταχύνουν τη φθορά στην άσφαλτο.
        Να τονίσουμε ότι ο νέος δρόμος διευκολύνει για τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες, τη μετακίνηση των κατοίκων και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας του Αετού.
http://xiromeronews.blogspot.gr/