Ο Σύλλογος Γυναικών Αστακού διοργανώνει αιμοδοσία στο Κ.Υ. Αστακού την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 από 4.30 έως 8.00 μμ. 
Παρακαλούμε για την προσέλευση και νέων αιμοδοτών.
Το Δ. Σ.