Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 2015-2016,προϋπολογισμού 1.458.729,15 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 222 δρομολόγια σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 108/Α/12-09-2015).

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί εντός του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας (Αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου) , και η ημερομηνία διεξαγωγής του καθώς και λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα είναι η 23η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ.