Αμφιλοχία: Σύσκεψη για το μέλλον του ΚΕΦΙΑΠ. Με πρωτοβουλία του συλλόγου συνταξιούχων ΟΑΕΕ Ακαρνανίας, πραγματοποιήθηκε συζήτηση – ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης Αμφιλοχίας (ΚΕΦΙΑΠ πρώην ΚΑΦΚΑ).
Στη συζήτηση πήραν μέρος εκπρόσωποι των συλλόγων της πόλης και της περιοχής καθώς και μεμονωμένοι πολίτες.
Έγινε επισήμανση των σημερινών προβλημάτων, αλλά και των μελλοντικών προοπτικών του κέντρου. Ιδιαιτέρως τονίστηκε η ανάγκη ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτών και φορέων της περιοχής, ώστε το ΚΕΦΙΑΠ να αποτελέσει λειτουργική μονάδα και φορέα ανάπτυξης της περιοχής.
Αποφασίστηκε και συστάθηκε πενταμελής επιτροπή με σκοπό τη σύνταξη ψηφίσματος με αίτημα την στελέχωση του κέντρου με το απαραίτητο προσωπικό, την εγκατάσταση του προβλεπόμενου εξοπλισμού και τη λειτουργία του σύμφωνα με τον αρχικό του σχεδιασμό.
Η επιτροπή θα αναλάβει, μετά την έγκρισή του, την προώθηση του ψηφίσματος σε αρμόδιους, διοικητικές και πολιτικές αρχές.

sinidisi.gr