Τα πρώτα λιθοσώματα, τμήματα της ιστορικής γέφυρας ανελκύστηκαν από τα νερά του Αράχθου.

Η ανέλκυση έγινε στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών για την αναστήλωση του γεφυριού, που ξεκίνησαν εδώ και λίγες ημέρες.

Οι εργασίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, προκειμένου να τηρηθεί το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα του έργου χωρίς παρεκκλίσεις. «Κερδίζοντας» το χρόνο γίνεται ένα κρίσιμο βήμα για την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.

anelkisi plaka

Οι προκαταρκτικές εργασίες, πέραν των άλλων, περιλαμβάνουν την ανέλκυση και διάσωση σημαντικών τμημάτων του γεφυριού που βρίσκονται στο ποτάμι μετά την κατάρρευση και είναι δυνατόν να μετακινηθούν.

Επίσης, εντοπίζεται η ακριβής θέση και το μέγεθος όσων τμημάτων δεν μπορούν στη φάση αυτή, λόγω μεγέθους, να μετακινηθούν.

anelkisi plaka2

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι γεωτρήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε άμεση συνεννόηση με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

http://www.epiruspost.gr/