Ανακατασκευή ράμπας στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Από την Διοίκηση της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου «Χατζηκώστα» του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε το έργο “Συντήρηση υποστύλωση και ανακατασκευή ράμπας”, στο νοσοκομείο.

Το εν λόγω έργο θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία του ΕΚΑΒ , των ΤΕΠ αλλά και των Δημοσίων και Ιδιωτικών μέσων μεταφοράς ασθενών στο συγκεκριμένο σημείο το επόμενο χρονικό διάστημα για οποιεσδήποτε βελτιωτικές παρεμβάσεις υπάρξουν στις κτηριακές υποδομές του Νοσοκομείου θα σας ενημερώσουμε σχετικά.