Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου αποφάσισε:
1. Την επικύρωση της από 09.01.2016 απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής των
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.
2. Την ΑΠΟΧΗ των δικηγόρων Αγρινίου από τα καθήκοντά τους από την Τρίτη
12.01.2016 μέχρι και την Πέμπτη 14.01.2016.
3. Την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης την Δευτέρα 18-1-2016 και ώρα 10:30 π.μ. στην
αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου με θέματα:
α) ενημέρωση και συζήτηση επί των διατάξεων του προσχεδίου νόμου για το
ασφαλιστικό και τις θέσεις της Ολομέλειας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την
συσταθείσα επιστροπή και
β) επικύρωση απόφασης της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων της 14ης Ιανουαρίου 2016.
 1 / 3
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΑΓΡΙΝΙΟΥ
4. Τη συμμετοχή των δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου στην
πανδικηγορική συγκέντρωση και πορεία από τα γραφεία του Δ.Σ.Α προς τη Βουλή,
την Πέμπτη 14-1-2016 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, με αναχώρηση από τον παλαιό
σιδηροδρομικό σταθμό ώρα 7:00 μ.μ.
5. Να παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη, 14-1-2016, τόσο τα γραφεία των
δικηγόρων-μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου , όσο και το γραφείο του
Δικηγορικού Συλλόγου από ώρα 10:30 π.μ. και μέχρι το πέρας του ωραρίου, λόγω της
πανδικηγορικής συγκέντρωσης και της σύγκλησης την ίδια ημέρα της Ολομέλειας των
Προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας.
6. Να ζητήσει την άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου για το ασφαλιστικό, το οποίο
αποσκοπεί στην εξόντωση της συντριπτικής πλειοψηφίας των δικηγόρων (μικρού και
μεσαίου εισοδήματος) και στη βίαιη απομάκρυνση από το επάγγελμά  μας.
7. Να προσκαλέσει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες του νομού μας σε κοινή
συστράτευση στον αγώνα κατά των παράλογων διατάξεων του ασφαλιστικού νομοσχεδίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ                   ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ