Προσλήψεις εποχικού προσωπικού θα κάνει το επόμενο διάστημα ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Καλυβίων, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση,  προκειμένου να προσλάβει:

α) 30 εργάτες

β) ένα χειριστή αγροτικού ελκυστήρα (τρακτέρ) με χορτοκοπτική εξάρτηση, εποχικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου και

γ) πέντε υδρονομείς για τη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου για το έτος 2016.

Παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους εντός 15 ημερών απο την ανακοίνωση της παρούσας (δημοσίευση με αρ. Πρωτ. 20/22-02-2016) ) στα Δημοτικά Διαμερίσματα Καλυβίων και Αγγελοκάστρου του Δήμου Αγρινίου, περιοχές δικαιοδοσίας του Οργανισμού, να υποβάλλουν τα πιο κάτω δικαιολογητικά στον ΤΟΕΒ Καλυβίων

  1. Αίτηση πρόσληψης

  2. Πιστοποιητικό γέννησης

  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

  4. Για τον χειριστή το ανάλογο δίπλωμα

Θα προτιμηθούν οι έχοντες εμπειρία στα εγγειοβελτιωτικά έργα, προυπηρεσία και γνωρίζουν το εργασιακό τους αντικείμενο και την περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού.

Επίσης, σε άλλη ανακοίνωση (αρ. Πρωτ. 29/22-02-2016)ο ΤΟΕΒ Καλυβίων αναφέρει ότι, προκειμένου να προβεί στον καθαρισμό του δικτύου με χορτοκοπτικό (σβουράκι) δέχεται προσφορές εντός δέκα (10) ημερών από τους ενδιαφερόμενους.

Last Updated on Tuesday, 01 March 2016 15:48

http://kalyvia.gr/