Προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τον καθαρισμό του πυθμένα και την άμεση απομάκρυνση των φερτών υλικών, που υπολογίζονται τουλάχιστον σε 10 τεμάχια ογκόλιθων, μπροστά από τα κρηπιδώματα της Δυτικής Προβλήτας Αντιρρίου, συνεδριάζει με κατεπείγοντα χαρακτήρα το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου αυτή την Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του «Ξενία».

Όπως μάλιστα επισημαίνεται από τους αρμοδίους, εγκυμονούν σοβαρά προβλήματα για τον ελλιμενισμό και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

lepantomag.gr