Η απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Δικαστικού Μεγάρου να χρησιμοποιείται στο εξής ως κεντρική είσοδος του κοινού αυτή του κτιρίου επί της οδού Πολυζωίδη και όχι η είσοδος, που χρησιμοποιείται δεκαετίες τώρα, επί της οδού Τερτσέτη, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους επαγγελματίες της περιοχής και κυρίως στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην οδό Τερτσέτη έμπροσθεν του Δικαστικού Μεγάρου.

Οι επαγγελματίες της περιοχής συγκεκριμένα θεωρούν ότι:
Επιχειρείται από την επιτροπή διαχείρισης Δικαστικού Μεγάρου Αγρινίου η κατάργηση της κεντρικής πόρτας εισόδου του Δικαστικού Μεγάρου από την πλήρως διαμορφωμένη και διανοιγμένη κεντρική οδό Γεωργίου Τερτσέτη και η δημιουργία αυτής από την πίσω πλευρά του μεγάρου επί της παρόδου Πολυζωίδη, παρόλες τις περί αντιθέτου απόψεις σχετικών φορέων της πόλης μας, μεταξύ των οποίων και του Δήμου μας, που εστιάζονται κυρίως στο γεγονός ότι η είσοδος αυτή λειτουργεί ως κεντρική από την ανέγερση του δικαστικού Μεγάρου τη δεκαετία του 1970, διότι πληρούσε και όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και προσπέλασης σε αυτό, παρόλο που από τα σχέδια προβλεπόταν ως κεντρική είσοδος η είσοδος από τη πάροδο Πολυζωίδη, η οποία μετά από μελέτη κατά την ανέγερση και για τους ανωτέρω λόγους (ασφάλειας –προσπέλασης) αντικαταστάθηκε από την ήδη λειτουργούσα και υπάρχουσα στην οδό Γεωργίου Τερτσέτη.

Η ανωτέρω λειτουργούσα όλα αυτά τα χρόνια κεντρική είσοδος από την οδό Γεωργίου Τερτσέτη είναι πλήρως διαμορφωμένη με υπαίθριο χώρο, που φιλοξενεί αρχαία, στεγασμένο εξωτερικό χώρο με παγκάκια και μεγάλη είσοδο και πρόσοψη σε κεντρικό δρόμο μεγάλου πλάτους με νησίδα, και δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ο οποίος έχει δημιουργηθεί στη μορφή του αυτή προς εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας του Δικαστικού Μεγάρου,μετά από σχετική διαπλάτυνση και διαμόρφωσή του και με τη καταβολή αποζημιώσεων από το Δήμο Αγρινίου. Η υπό διάνοιξη είσοδος του Δικαστικού Μεγάρου από τη πάροδο Πολυζωίδη θα έχει είσοδο από μία πάροδο μικρού πλάτους και αδιαμόρφωτη εισέτι, η οποία για τη διαμόρφωσή της απαιτεί χρόνο και κυρίως χρήματα, που ο Δήμος μας αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν διαθέτει, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολα προσβάσιμη η είσοδος σε αυτό και να μην τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας σε περίπτωση αναγκαστικής εισόδου πυροσβεστικών οχημάτων, ασθενοφόρων ή λοιπών σχετικών οχημάτων σε αυτή (πάροδο) για την αντιμετώπιση έκτακτου κινδύνου στο Δικαστήριο. Δεν διαθέτει επίσης η πλευρά αυτή ωφέλιμο χώρο για τη διαμόρφωση μιας αξιοπρεπούς εισόδου στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου, αντάξια του σκοπού και της ιστορίας του.