Με αφορμή δελτίο τύπου της δημοτικής παράταξης «Αγρίνιο – Ανατροπή τώρα – Πολίτες σε δράση», από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Αγρινίου τονίζεται ότι:

«Τα ερωτήματα των δημοτικών παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο τίθενται και οφείλουν να απαντώνται με τα μέσα και στους χρόνους που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του.

Όσοι νοιώθουν την ανάγκη να τα αναπαράγουν δια του Τύπου, το πράττουν, προδήλως, για λόγους εντυπωσιασμού.

Η Δημοτική Αρχή, σεβόμενη τα προβλεπόμενα όργανα και τις διαδικασίες, δεν πρόκειται να συμπράξει σε χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων.

Τονίζει δε, με έμφαση, ότι τις απαντήσεις θα τις δώσει εκεί που οφείλει: στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θυμίζει απλώς σε όσους επιζητούν απαντήσεις δια του λαϊκισμού, ότι ο λαϊκισμός δεν αποτελεί απάντηση».

Από το γραφείο Τύπου του δήμου Αγρινίου