Ο Δήμος Θέρμου, έχει χαρακτηρισθεί ως ορεινός, συνεπώς η αυτονομία του και η αυτοδυναμία του συναρτάται από την άριστη οργάνωση των υπαρχουσών δομών του καθώς και την ανάπτυξη νέων. Μια εξ αυτών είναι η δημιουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας του.

Στον ετήσιο απολογισμό των πεπραγμένων για την περίοδο Σεπτέμβριος 2014 – Αύγουστος 2015 που πραγματοποιήθηκε στις 9 Αυγούστου 2015, ξεκαθαρίστηκε από τον Συνδυασμό μας ότι:

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ.

Στο δημοτικό συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, συζητήθηκε αίτημα του πολιτικού μηχανικού κου Δημητρίου Ψαρά υπαλλήλου του δήμου μας με οργανική θέση ως μηχανικός, για έγκριση της απόσπασής του στο Δήμο Αγρινίου.

Ο Συνδυασμός μας, με την ευκαιρία της συζήτησης του εν λόγω αιτήματος, υποστήριξε για μια ακόμη φορά την πάγια θέση του για τη δημιουργία Τεχνικής Υπηρεσίας στο δήμο μας και πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος του κου Ψαρρά για απόσπασή του στο Δήμο Αγρινίου.

Δυστυχώς η πλειοψηφία κατόπιν πρότασης του Δημάρχου, επικαλούμενη επιφανειακά επιχειρήματα περί χρόνου συνταξιοδότησης του υπαλλήλου κ.α. αποφάσισε την απόσπασή του στο Δήμο Αγρινίου, στερώντας από το δήμο μας τις υπηρεσίες που πρόσφερε ο εν λόγω μηχανικός, εξανεμίζοντας την οποιαδήποτε προοπτική δημιουργίας Τεχνικής Υπηρεσίας στο Δήμο μας.

Με αυτή την απόφασή της η πλειοψηφία ακύρωσε στην πράξη τις προεκλογικές δεσμεύσεις της για δημιουργία Τεχνικής Υπηρεσίας στο Δήμο.

Και σε αυτή την περίπτωση άλλα έλεγε προεκλογικά ότι θα κάνει και τώρα κάνει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που υποσχόταν.

Δεν κατανοούν με τις ενέργειές τους αυτές ότι η υποβάθμιση του Δήμου είναι πλέον ορατή στους πάντες;

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ

http://www.aixmi-news.gr/