Το Π/Τ Αιτ/νίας-Λευκάδας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών καλεί τους φυσικοθεραπευτές μέλη του, εργαζόμενους στις Δημόσιες Νοσηλευτικές Μονάδες του Νομού, να συμμετέχουν μαζικά στη 24ωρη Πανελλαδική απεργία την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015.

Διεκδικούμε μαχητικά και χωρίς κανένα συμβιβασμό

Αποκατάσταση της κατάφορης αδικίας και αναιτιολόγητης εξαίρεσης του κλάδου των φυσικοθεραπευτών από την χορήγηση του Επιδόματος Ανθυγιεινής Εργασίας και

Άμεση ένταξη των φυσικοθεραπευτών στην κατηγορία Α των δικαιούχων

Παράλληλα απαιτούμε και αγωνιζόμαστε για:

1. Αύξηση των δαπανών για την υγεία. Ενίσχυση των δημόσιων δομών περίθαλψης.

2. Διασφάλιση οργανικών θέσεων. Ούτε μια απόλυση εργαζομένου.

3.Τροποποίηση οργανισμών υγειονομικών δομών (Νοσοκομεια, κ.α). Σχεδιασμός για κάλυψη των αναγκών από φυσικοθεραπευτές με μόνιμη σχέση εργασίας, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά ποιοτικά και ποσοτικά πρότυπα και απαιτήσεις.

4. Σύσταση Διατομεακού Τμήματος Φυσικοθεραπείας ή Αυτοτελούς Γραφείου Φυσικοθεραπείας επίπεδου τμήματος, στα Δημόσια Νοσοκομεία , με προϊστάμενο φυσικοθεραπευτή, που θα υπάγεται στην επίσης προτεινόμενη Υποδιεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και δεν θα προσφέρει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες

5. Κατάργηση της παράνοµης μισθολογικής διαφοροποίησης στο νέο μισθολόγιο (Ν. 4024/11) μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και εξίσωσή τους.

6. Μισθολογική αποκατάσταση ύψους αποδοχών των φυσικοθεραπευτών σε αξιοπρεπή επίπεδα, με ταυτόχρονη άρση της προαγωγικής στασιμότητας.

7. Τροποποίηση του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα για εξέλιξη και κατάργηση του διαχωρισμού σε ΤΕ και ΠΕ.

8. Να διασφαλιστεί µε ρητή νομοθετική ρύθμιση η ισότιμη και µε τα ίδια κριτήρια και προϋποθέσεις επιλογή προϊσταμένων μεταξύ υπαλλήλων ΤΕ και ΠΕ κατηγορίας, όπως άλλωστε προβλέπεται από τον Ν.3839/10, µε ενίσχυση περαιτέρω των αξιοκρατικών του χαρακτηριστικών.

9. Θέσπιση ειδικού κλάδου, όπου θα εντάσσονται όλα τα επαγγέλματα υγείας, με αξιοκρατικό σύστημα κρίσεων για την κατάληψη θέσεων ευθύνης σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας της προτεινόμενης Υποδιεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας.

10. Εφαρμογή όλων των σχετικών περιοριστικών διατάξεων περί φυσιοθεραπευτικών πράξεων και οριστική απαλλαγή των συναδέλφων από την άσκηση αλλότριων καθηκόντων.

Οι παραπάνω προτάσεις μας είναι άμεσα υλοποιήσιμες, ενώ παράλληλα, μπορούν να επιφέρουν συνολική μείωση στις αναιτιολόγητες δαπάνες υγείας της «κεντρικής» κυβέρνησης.

Η απεργιακή κινητοποίηση στηρίζεται από την ΠΟΕΔΗΝ & ΠΟΕ-ΟΤΑ

 

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε

ΤΟΥ Π.Τ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

http://www.aixmi-news.gr/