Σε απάντηση δημοσιευμάτων στον τοπικό Τύπο, τα οποία κάνουν λόγο για «προνομιακή μεταχείριση της ΕΛΕΠΑΠ από την Περιφέρεια», σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αγρινίου-Θέρμου, η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας επιθυμεί να διασαφηνίσει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 32 του Ν. 3699/2008 «η φοίτηση παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας τεσσάρων (4) έως επτά (7) ετών στο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης της ΕΛΕΠΑΠ είναι ισότιμη με τη φοίτηση σε οποιαδήποτε μονάδα ειδικής προσχολικής αγωγής». Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου αναφέρει: «Οι ΣΜΕΑΕ που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών και Παραρτημάτων εντάσσονται στην κατηγορία της παραγράφου 4β του άρθρου 6 του παρόντος νόμου».

Επιπροσθέτως, με το άρθρο 6 παρ. 4β του Ν. 3699/2008 ουσιαστικά η ΕΛΕΠΑΠ εξομοιούται με τις ΣΜΕΑΕ κατά τον ορισμό του Νόμου. Εν συνεχεία, το άρθρο 8 παρ.6 εδάφιο 1 προβλέπει πως η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑΕ γίνεται είτε με κοινά δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων τα οποία ανήκουν στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Συγκροτήματος είτε με μεταφορικά μέσα μισθωμένα από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Κατά συνέπεια, και σύμφωνα με τα ανωτέρω, η μεταφορά μαθητών της ΕΛΕΠΑΠ με μεταφορικά μέσα μισθωμένα από την Περιφέρεια γίνεται απολύτως νόμιμα.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κ. Χριστίνα Σταρακά, δήλωσε σχετικά: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τιμά και στηρίζει τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αγρινίου-Θέρμου καθώς και το σύνολο της Δημόσιας Παιδείας. Διαβεβαιώνουμε ότι μέριμνά μας είναι η φροντίδα και η εκπαίδευση όλων των παιδιών, στην δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο και χωρίς καμία απολύτως σκιά στην διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Έχουμε σε μέγιστη προτεραιότητα τα παιδιά όλων των πολιτών και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων μας, για κάθε παιδί, ειδικά όταν χρειάζεται ενίσχυση και στήριξη. Με αυτές τις προτεραιότητες πορευτήκαμε και εξακολουθούμε να πορευόμαστε. Με αυτές θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε και στο μέλλον, ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».