Με την με αριθμό 84/2-12-2015 απόφασή της, η Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο., ΑΠΕΡΡΙΨΕ την έφεση του ποδοσφαιριστή του σωματείου ΑΕ ΒΑΛΤΟΥ ΒΑΪΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, κατά της με αριθμό 10/18-11-2015 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ενώσεώς μας, με την οποία είχε τιμωρηθεί με ποινή έξι (6) αγωνιστικών ημερών.

Κατόπιν τούτου, παραμένει η πρωτόδικη ποινή που του είχε επιβληθεί από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως.