Την Τετάρτη 14-10-2015  και ώρα  20:00, στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα),  θα διεξαχθεί ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ναυπακτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του N.3852/2010 με το εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού  & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα  επειδή η αναμόρφωση αφορά πιστώσεις για την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων στην Κλεπά Ναυπακτίας, η οποία έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα  λόγω του επερχόμενου χειμώνα.

Διαβάστε την εισήγηση για την Αναμόρφωση Π/Υ & τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2015

 

Θέμα: Αναμόρφωση Π/Υ & τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2015

 

 

Δημιουργία νέων για κάλυψη  αναγκών

 

Α) Στον Κ.Α. 1326.001 εσοδων με τίτλο «Εσοδα από προγραμματικες συμβάσεις» εγγραφει ποσό 48.941,96€ ως έσοδο από την προγραμματική σύμβαση που έχει συνάψει ο Δήμος Ναυπακτίας με την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας για το έργο Διερευνητικές  γεωτρήσεις & μελετες για τις κατολισθήσεις στην ΤΚ Κλεπάς (ποσοστό 70% του συνολικού κόστους).

Το ποσό αυτό δια μέσω του αποθεματικού το μεταφέρει στους κάτωθι κωδικούς εξόδων προκειμένου μαζί με το ποσό που επιβαρύνεται ο Δήμος και ανέρχεται στο 30% του κόστους ήτοι 20.975,13€, το οποίο το μεταφέρει από τον Κ.Α. 30-7413.006 «Διερευνητικές γεωτρησεις & μελετες για την αντιμετώπιση της κατολίσθησης στην ΤΚ ΚΛΕΠΑ» να διατεθεί ως εξής:

1) Κ.Α. 30-6233.002 ποσό 24.600€ για μίσθωση μηχανήματος διερευνητικών γεωτρήσεων για αντιμετώπιση της κατολίσθησης στην ΤΚ ΚΛΕΠΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 70% ΑΠΌ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 30%  ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 2011)

2) Κ.Α. 30-6112.002 ποσό 10.671.48€ για ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ -ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ      για αντιμετώπιση της κατολίσθησης στην ΤΚ ΚΛΕΠΑΣ(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 70% ΑΠΌ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 30%  ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 2011)

3) Κ.Α. 30-7412.013 ποσό 17.681,25€       για Εργαστηριακες δοκιμες & μετρησεις -γεωτεχνικη μελετη για αντιμετώπιση κατολισθήσεων ΤΚ ΚΛΕΠΑΣ  (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 70% ΑΠΌ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 30%  ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 2011)

4) Κ.Α. 30-7412.014 ποσό 5.156,36€ για Στατικη μελετη για αντιμετωπιση κατολισθησεων ΤΚ ΚΛΕΠΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 70% ΑΠΌ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 30%  ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 2011)

5) Κ.Α. 30-6117.008 ποσό 11.808€ για Δημιουργια ορθοφωτογραφηση & ψηφιακου μοντελου εδαφους για αντιμετώπιση  κατολισθησεων ΤΚ ΚΛΕΠΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 70% ΑΠΌ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 30%  ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 2011)

 

Ο Δ/ντής Οικονομικών

Παπαγεωργίου Ηλίας

http://www.lepantomag.gr/