Με υπογραφή του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος εγκρίνεται το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου, συνολικού προϋπολογισμού 70.830.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 20.980.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020».

O Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου δήλωσε ικανοποιημένος από την απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την αναπτυξιακή ευκαιρία και την τελική ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

« Η Δημοτική Αρχή έχει ξεκάθαρο όραμα και δουλεύει  εντατικά για την επίτευξή του. Ακολουθώντας αναπτυξιακή πορεία, δρομολογήσαμε μια σειρά δράσεων που οδηγούν στην υλοποίηση  του προγράμματος μας. Ένας  σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα της νέας προοπτικής είναι το Στρατηγικό Σχέδιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης  που περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο παρεμβάσεων εντός του αστικού ιστού, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ανάδειξη του υδάτινου στοιχείου, δημιουργία πράσινων δακτυλίων, από το ιστορικό κέντρο έως και την ευρύτερη αστική περιφέρεια, πεζοδρομήσεις, δημιουργία ελεύθερων χώρων. Δημιουργούμε μια πόλη φιλική προς το περιβάλλον, με λιγότερη κυκλοφοριακή ένταση  και περισσότερους ελεύθερους χώρους πρασίνου. Έναν Δήμο που προτάσσει την βελτίωση της ποιότητας ζωής  και ενσαρκώνει το όραμα μας για τo Αγρίνιο. Έναν Τόπο να ζεις».