Στο πλαίσιο της υποβοήθησης των δημοτών που επιθυμούν να καταθέσουν αιτήσεις για την ένταξη στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ (7/2016 δημόσια πρόσκληση) και αδυνατούν να το πράξουν για λόγους που σχετίζονται με αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο ή χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο Δήμος Αγρινίου δημιούργησε υποστηρικτικό μηχανισμό, στο κτίριο των πρώην αποθηκών Παπαστράτου, επί της οδού Δαγκλή 25.
Οι ώρες εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων αφορούν το χρονικό διάστημα από 12/7/2016 έως 21/7/2016, καθημερινά από τις 9.00 π.μ έως και 13.30 μ.μ.