Το διήμερο 18-19 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία ενημερωτικές συναντήσεις με δημόσιες υπηρεσίες αλλά και επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, με αντικείμενο τη λειτουργία του εδαφολογικού εργαστηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχει, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α., με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστήριου Εδαφολογίας του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Στόχος των συναντήσεων ήταν μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, αφ’ ενός να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λειτουργία του εδαφολογικού εργαστηρίου προς όφελος των αγροτών και αφ’ ετέρου να αναπτυχθούν συνεργασίες, συνέργειες και κατ’ επέκταση συμφωνίες που θα συντελέσουν στην αξιοποίηση του εδαφολογικού εργαστηρίου στο μέγιστο βαθμό, συμβάλλοντας τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

Τη Δευτέρα, πρώτη ημέρα των συναντήσεων, στην οποία από το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε ο κ. Μπαρούχας Παντελής, καθηγητής εδαφολογίας και από την Αναπτυξιακή Εταιρεία ο γεωπόνος κ. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με στελέχη – γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας που εδράζονται στο Αγρίνιο, του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Αιτωλοακαρνανίας καθώς και με ιδιώτες γεωπόνους. Οι συναντήσεις συνεχίστηκαν στο Δήμο Αγρινίου, με τον Αντιδήμαρχο κ. Μελιάδη καθώς και στελέχη – γεωπόνους της Διεύθυνσης Τοπικής οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Ένωση Αγρινίου», και ολοκληρώθηκαν με τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς «Καινούργιου», «Αχελώος» και «Κάτω Παναγιά». Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, πραγματοποιήθηκε στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, ημερίδα με θέμα: «Η σημασία του Εδαφολογικού Εργαστηρίου στην ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Την Τρίτη, 19 Απριλίου, οι συναντήσεις συνεχίστηκαν με στελέχη – γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός από τον κ. Μπαρούχα Παντελή και τον κ. Παρασκευόπουλο Παναγιώτη, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Μιχαλόπουλος Βασίλειος καθώς και γεωπόνοι της Διεύθυνσης.

 

aixmi-news.gr