Σε εκτέλεση της απόφασης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που λήφθηκε στις 3/1/2017 και της σύμφωνης γνώμης του Δήμου, αναστέλλουμε την έκδοση των λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης στην Δημοτική Κοινότητα Αιτωλικού έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα που παρατηρήθηκε την Παρασκευή 30-12-2016 στην πηγή Κεφαλοβρύσου.

Κοντογιάννης Γιώργος

Ο Πρόεδρος  της ΔΕΥΑΜ