Πραγματοποιήθηκε σήμερα από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, η δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση-ασφαλτόστρωση Δρόμου Σύνδεσης 24ης Επαρχιακής Οδού Δ.Δ. Καστανιάς Πλατάνου του δήμου Ναυπακτίας ετών 2015-2016», με προϋπολογισμό 380.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο έργο έχει ως αντικείμενο την καλύτερη προσβασιμότητα στο οδικό τμήμα από τη διασταύρωση της 24ης επαρχιακής οδού έως την Καστανιά της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου, στον δήμο Ναυπακτίας.

«Πρόκειται για ένα έργο που όχι μόνο βελτιώνει την πρόσβαση τοπικά σε Καστανιά και Πλάτανο Ναυπακτίας, άρα και την ζωή των κατοίκων, αλλά που βοηθά, επίσης, να είναι προσιτές σε όλους μοναδικές περιοχές του φυσικού περιβάλλοντος ευρύτερα της Ναυπακτίας», δήλωσε σχετικά η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Χριστίνα Σταρακά.

Το έργο περιλαμβάνει την αποπεράτωση της ασφαλτόστρωσης της Επαρχιακής οδού προς Καστανιά του Δήμου Ναυπακτίας σε μήκος 1.850 μέρων.

Παράλληλα θα εκτελεσθούν εργασίες καθαρισμού τάφρων σε μήκος 800 μέτρων, ενώ θα υπάρξει καθαρισμός υπαρχόντων τεχνικών, κατασκευή σωληνωτών οχετών Φ800 για την απορροή των όμβριων υδάτων, ανακατασκευή του οδοστρώματος σε μήκος 20 μέτρων με την κατασκευή σαρζανέτ και επίχωση με χονδρόκοκκα υλικά, καθώς και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε μήκος 50 μέτρων.

Ακόμη επένδυση τάφρου σε τμήμα του δρόμου συνολικού μήκους 800 μέτρων, οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση σε μήκος 1.850 μέτρων και μέσου πλάτους πέντε μέτρων, με παράλληλη κατασκευή οριζόντιας και κάθετης σήμανσης.

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση των έργων έχει εξασφαλιστεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

http://www.aixmi-news.gr/