Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας την Τρίτη 08-09-2015 δημοπράτησε το έργο:« Συντήρηση του Επαρχιακού οδικού Τμήματος Καλλιθέα – Λαμπίρι – Όρια Νομού, ετών 2015-2016» με προϋπολογισμό 800.000€.

Το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλλει στην διασφάλιση της προσβασιμότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Καλλιθέα– Λαμπίρι– Όρια Νομού και η χρηματοδότησή του έχει εξασφαλιστεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο φυσικό αντικείμενοτου έργου περιλαμβάνεταιη συντήρηση και η βελτίωση τηςοδούμε κατασκευή τεχνικών και επενδεδυμένη τάφρο κατά τμήματα, για την ασφαλέστερη απορροή των ομβρίων υδάτων καθώς και την ασφαλή παροχετευτικότητατης οδού στα υπάρχοντα τεχνικά. Περιλαμβάνονται ακόμη ασφαλτικές εργασίες με επούλωση λάκκων, κατασκευή ασφαλτικού τάπητα κατά τμήματα καθώς και κατακόρυφησήμανση και διαγράμμιση.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κ. Χριστίνα Σταρακά, δήλωσε σχετικά με το συγκεκριμένο έργο: «Συνεχίζουμε την προσπάθεια για να υπάρχει παντού, σε όλη την Αιτωλοακαρνανία, η οδική πρόσβαση που αξίζει στους πολίτες της. Τέτοια έργα, ειδικά σε εποχές οικονομικής στενότητας, λειτουργούν αναπτυξιακά και διατηρούν το επίπεδο της ποιότητας ζωής. Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο είναι μεγάλης σημασίας για όλη την Περιφερειακή Ενότητα καθώς συνδέει περιοχές μεγάλου φυσικού κάλλους και ενδιαφέροντος ενώ, παράλληλα, συνδέει την Αιτωλοακαρνανία με εξίσου σημαντικές περιοχές της Ευρυτανίας».

http://www.aixmi-news.gr/