Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ι.Π. Μεσολογγίου και Περιχώρων ενημερώνει τα δικαιούχα μέλη του ότι:

1)Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/1/2016 και ώρες από 10:00 π.μ έως 13:00 μ.μ μπορούν να προσέρχονται στα ψυγεία ‘ΦΩΚΑΣ, όπου θα διεξαχθεί διανομή ΜΗΛΩΝ

*Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των προϊόντων η προσκόμιση ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ. Όσοι πολύτεκνοι δεν θεωρούν τα βιβλιάρια τους δεν έχουν δικαίωμα για την παραλαβή των προϊόντων. Ακόμη πολύτεκνος χωρίς θεωρημένο βιβλιάριο δεν έχει δικαιώματα πολυτέκνου.