Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ότι, με το υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 520/9-5-2018 (Τεύχος Γ΄), διορίσθηκε και αναλαμβάνει υπηρεσία στις 18/5/2018 Ειδικευμένη ιατρός Παιδιατρικής, Επιμελητής Β΄, η οποία θα στελεχώσει την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου μας.

Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη αναφορικά με προσλήψεις ιατρικού ,προσωπικού, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης