Άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πάνο Σκουρλέτη και τον αναπληρωτή Υπουργό Γιάννη Τσιρώνη προκειμένου να συζητηθεί το μείζον ζήτημα του στρατηγικού σχεδιασμού της περιοχής του Κυπαρισσιακού Κόλπου, ζητά ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, ενώ τονίζει πως θα πρέπει να υπάρξει παράταση της διαβούλευσης με τους φορείς και τους πολίτες.

Σε επιστολή του τονίζεται πως «η προστασία και η βιώσιμη διαχείριση του Κυπαρισσιακού Κόλπου αποτελούν για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κυρίαρχη προτεραιότητα. Οι προτάσεις μας για την ολοκληρωμένη και ισόρροπη αναπτυξιακή προοπτική της συγκεκριμένης περιοχής συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα του εν γένει περιφερειακού οράματός μας».

Αναφερόμενος στο Προεδρικό Διάταγμα που αφορά τον καθορισμό ζωνών προστασίας, χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή του κόλπου της Κυπαρισσίας, ο Απ. Κατσιφάρας τονίζει πως πρέπει να θέτει τις βάσεις, για να οικοδομήσουμε ένα υγιές χωροταξικό πλαίσιο, που θα προσβλέπει σε ένα βιώσιμο αύριο και θα απαντά με θετικό πρόσημο στα αδήριτα αναπτυξιακά προτάγματα του σήμερα.

«Ο σύντομος χρόνος διαβούλευσης του Προεδρικού Διατάγματος ελπίζουμε να μην αποτελέσει εμπόδιο για έναν ανοιχτό, δημοκρατικό διάλογο με τους φορείς αλλά και τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι τελικά θα κληθούν να ζήσουν στο πλαίσιο που θα διαμορφωθεί. Πρέπει να ακουστούν όλες οι απόψεις και κυρίως να φωτιστούν κάποιες πλευρές, που ίσως η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη έχει θέσει με λανθασμένο τρόπο ή δεν έχει λάβει υπόψη της.

Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να δημιουργηθούν δυσμενείς προοπτικές και αμετάκλητες καταστάσεις για τους πολίτες και την ευρύτερη περιοχή, που δεν θα μπορούν να τροποποιηθούν μελλοντικά» συμπληρώνει ο Περιφερειάρχης.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ζητά την παράταση της διαβούλευσης, η οποία λήγει στις 15 Μαρτίου, καθώς διατέθηκαν μόλις 12 ημερολογιακές ημέρες για την παράθεση σχολίων, απόψεων και παρατηρήσεων από πολίτες και ομάδες πολιτών, φορείς και οργανισμούς, από όσους ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή, να συμμετάσχουν στη διαβούλευση για ένα σχέδιο που επιχειρεί να αλλάξει άρδην τη ζωή και την φυσιογνωμία της περιοχής.

Και καταλήγει ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας: «Ο διάλογος και η αμφίδρομη επικοινωνία αποδεδειγμένα είναι φορείς καλών αποτελεσμάτων και λειτουργικών ιδεών για ζητήματα τόσο σοβαρά και φλέγοντα, ειδικά όταν αυτά πρόκειται να δεσμεύσουν μια χωρική ενότητα με τόσο ρυθμιστικό τρόπο.

Η διαχείριση του φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου μιας τόσο σημαντικής περιοχής είναι ένα ευαίσθητο, πολύπλοκο και πολύπλευρο ζήτημα αναπτυξιακής προτεραιότητας. Μόνο η ουσιαστική διαβούλευση μπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την κοινωνική αποδοχή μιας τέτοιας φιλόδοξης νομοθετικής πρωτοβουλίας».