Η παράταξή μας, μετά από καταγγελίες συμπολιτών μας ότι πάρα πολλές παιδικές χαρές του Δήμου Αγρινίου είναι επικίνδυνες και δεν πληρούν τις προδιαγραφές του νόμου, γεγονός που διαπιστώσαμε με επιτόπια αυτοψία , έθεσε το ζήτημα αυτό, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/10/2015, ως εξής:

Η εγκύκλιος 15 που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών & και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στις 22 Μαΐου 2015 με θέμα: «Λειτουργία παιδικών χαρών των ΟΤΑ» αναφέρει ρητά:
«Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως αποτυπώνεται στις υπ’ αριθ. πρωτ. 28492/2009 (Β ́931) και 27934/2014 (Β ́2029) αποφάσεις, όλες οι παιδικές χαρές που ανήκουν σε ΟΤΑ πρέπει να έχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Για το λόγο αυτό περιγράφεται αναλυτική διαδικασία πιστοποίησης, η οποία έχει εξειδικευθεί με την υπ’ αριθ. 44/07.08.2014 εγκύκλιό μας, καθημερινά δε, επιλύονται απορίες και ερωτήματα εμπλεκόμενων φορέων μέσω της ειδικής πλατφόρμας επικοινωνίας και διαλόγου (forum), που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Επισημαίνεται δε ότι κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου. Ως εκ τούτου, κάθε δήμος οφείλει να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερθείσες αποφάσεις, προκειμένου να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο κατά καιρούς. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση ατυχήματος σε παιδική χαρά, η οποία δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη στο κοινό, ο οικείος δήμος ουδόλως αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι η παιδική χαρά δεν διαθέτει πιστοποίηση και η χρήση της γίνεται με ευθύνη των γονέων ή των συνοδών των ανηλίκων.»

Με βάση την ως άνω υπουργική εγκύκλιο, ερωτάται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος:
1) Ο Καλλικρατικός Δήμος Αγρινίου, έχει εναρμονιστεί πλήρως με τη νομοθεσία που αφορά τις παιδικές χαρές;
2) Γνωρίζει ότι στην επικράτειά του υπάρχουν παιδικές χαρές που είναι ακατάλληλες και επικίνδυνες για τα παιδιά και τι ακριβώς έχει κάνει γι’ αυτό;
3)Στο χώρο της παιδικής χαράς των “παλαιών σφαγείων”, στην οποία υπάρχει καθημερινά μεγάλη προσέλευση παιδιών, γιατί έχει αποσυνδεθεί ο κεντρικός προβολέας που τον φώτιζε; Γιατί έχει διακοπεί η υδροδότηση; Γιατί τα παιχνίδια είναι ασυντήρητα κι έχουν μετατραπεί σε πηγές κινδύνου;
4) Έχει γίνει καταγραφή των ακατάλληλων χώρων κι αν ναι, γιατί όλοι λειτουργούν κανονικά;
Οι καταγγελίες που έχουν φτάσει στην παράταξή μας για το θέμα είναι πάρα πολλές και έγκυρες και συνοδεύονται με φωτογραφικό υλικό

Με το θέμα ασχολήθηκε και ο τοπικός τύπος (Εφημερίδα “ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ” έκδοση 622 στις 2 Οκτωβρίου 2015) χωρίς να υπάρξει κάποια επίσημη τοποθέτηση από τη Δημοτική Αρχή.

Αγρίνιο 26/10/2015
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ