Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. εγκρίθηκε η αλλαγή επωνυμίας του σωματείου ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ, σε ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΙΝΑΧΟΥ ΒΑΛΤΟΥ.-