Ο   Σ.   Ε.  ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ  ΚΑΙ  Δ. Ο. Σ.  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ  ΘΕΣΤΙΕΩΝ –  ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  “Η  Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ε Ρ Ι Α” προσκαλεί  όλους   τους   Εθελοντές   Αιμοδότες   και   φίλους  τους συλλόγου   μας,   να συμμετέχουν   στην  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ    ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  ΤΗΝ  Κυριακή  12 Φεβρουαρίου  2017 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΩΡΑ  9.30. Π. Μ.- 13.30. Μ. Μ.aimod