Εισήγηση του Δημάρχου Αγρινίου Γιώργου Παπαναστασίου  στην συζήτηση επί του κατατεθέντος για διαβούλευση σχέδιο νόμου με θέμα την: ««Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)»:

«Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα της σημερινής συνεδρίασης αγγίζει την καρδιά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Καλούμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, και σε μικρό χρονικό διάστημα, να αποφασίσουμε για μια αλλαγή  που θα καθορίσει το μέλλον  και τη λειτουργία της. Το νομοσχέδιο που αφορά μια μεγάλη μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση, τελικά, εγκλωβίζεται  στην μικροπολιτική διάθεση της Κυβέρνησης  και σε μια κοντόφθαλμη λογική που υποδεικνύει τον έλεγχο και, εν τέλει, τη διάλυση των δήμων. Δύο χρόνια περιμέναμε ένα νομοσχέδιο για την διοικητική μεταρρύθμιση της Χώρας. Αντί αυτού παραλάβαμε ένα κείμενο που αντιστέκεται στη λογική. Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση επιθυμεί να απλώσει  το μακρύ χέρι της στην Αυτοδιοίκηση. Ας είμαστε ειλικρινείς. Σε καμία ανεπτυγμένη χώρα του κόσμου δεν αποτελεί μεταρρύθμιση η αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Δεν αλλάζει το Κράτος αλλάζοντας απλώς τον εκλογικό νόμο.  Οι Δήμοι δεν χρειάζονται απλή αναλογική για να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Δυστυχώς, το  συγκεκριμένο σχέδιο νόμου,  δεν λειτουργεί προς όφελος  των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.  Δεν προωθεί καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση στη λειτουργία του Κράτους, δεν  επιλύει κανένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης,  δεν λαμβάνει υπόψη καμία από τις προτάσεις που κατέθεσε  το σύνολο των Δήμων και Περιφερειών της Χώρας. Την ώρα που οι κοινωνίες  έχουν ανάγκη από μια δημιουργική αλλαγή, η Κυβέρνηση προωθεί ένα νόμο,  ο οποίος,  καθιστά ακόμη πιο σφικτό τον εναγκαλισμό της Αυτοδιοίκησης από την Κεντρική Εξουσία. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς κατασκευάζει Δήμους ομήρους του εκάστοτε Υπουργού. Με τις επιχειρούμενες αλλαγές τίθενται σε κίνδυνο οι κοινωνικές υπηρεσίες που σήμερα προσφέρουν οι Δήμοι σε όλη τη χώρα. Η χρηματοδότησή τους θα εξαρτάται από μικροκομματικούς στόχους. Μέσω του σχεδίου νόμου προτείνεται μια κατηγοριοποίηση των Δήμων  η οποία ενώ,  αναγνωρίζει νομικά ότι οι δήμοι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, δεν διατυπώνει ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την ισότιμη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες σε όποιον Δήμο και αν κατοικούν.

Προβλέπεται η μείωση της θητείας των αιρετών από 5 σε 4 χρόνια, σε αντίθεση με ότι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη και σε βάρος του προγραμματικού σχεδιασμού των Δήμων. Δεν προωθεί την αποκέντρωση και τη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, με τη  μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων από το Κεντρικό Κράτος προς την Αυτοδιοίκηση.

Ο εκλογικός νόμος, με εντελώς αντιδημοκρατική λογική, μειώνει τον αριθμό των υποψηφίων που μπορούν να συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια. Με την απλή αναλογική στην κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου οι δήμαρχοι,  οι οποίοι  δεν θα εκλεγούν από τον πρώτο γύρο,  δεν θα έχουν πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση επιζητά, για τους δικούς της σκοπούς, αποδυναμωμένους  δημάρχους. Η λογική της είναι, ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε ας το διαλύσουμε.

Όπως ήδη γνωρίζετε,  ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ,  ζητούν την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου ως απαράδεκτο. Έχουμε μέσα από τα συλλογικά όργανά μας ζητήσει από τον κ. Σκουρλέτη να δεσμευθεί πως δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή του εκλογικού συστήματος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αυτοδιοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, η όποια αλλαγή του εκλογικού συστήματος, να ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές.

Ζητάμε ακόμη  τη σύσταση Επιτροπής στην οποία θα συζητηθούν όλα τα θέματα που χρήζουν επίλυσης μέσω της επόμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Η ΚΕΔΕ με ψήφισμα που εξέδωσε, ζητεί την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με την Κυβέρνηση, από μηδενική βάση,  με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα  τουλάχιστον δύο μηνών. Το θέμα  ήδη συζητείται στα δημοτικά συμβούλια της χώρας ενώ την Πέμπτη 10 και την Παρασκευή 11 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση στο κοινό συνέδριο ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ.

Ως Δήμαρχος Αγρινίου και  πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδας έχω ήδη εκφραστεί για τον «Κλεισθένη». Η Κυβέρνηση πρέπει να ανακαλέσει τις προθέσεις της για την συγκεκριμένη μεταρρύθμιση.  Όλοι εμείς που υπηρετούμε τις τοπικές κοινωνίες αξιώνουμε ουσιαστικό διάλογο για να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί στην καθημερινή μας λειτουργία.  Για να γίνει αυτό απαιτούνται  ξεκάθαρες θέσεις και επαρκής χρόνος  διαβούλευσης. Οι τοπικοί άρχοντες δεν συζητούν  την αλλαγή του εκλογικού συστήματος ανάδειξης των δημοτικών αρχών, πριν ολοκληρωθεί προηγουμένως ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση του Κράτους.  Σας καλώ να μη μείνουμε στα  λόγια, ας προχωρήσουμε σε γενναίες αποφάσεις προκειμένου να «εξοστρακίσουμε» αυτήν  την κατάφωρα αντιδημοκρατική πράξη της Κυβέρνησης. Σας καλώ να ψηφίσουμε με βάση το ψήφισμα της ΚΕΔΕ».