Η έλευση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ι. Μπαλάφα στο Μεσολόγγι στις 18/12/2015 αποδίδει σε οικονομικό επίπεδο για το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου τους πρώτους καρπούς.

Με την αριθ. 4620/15-2-2016 (ΑΔΑ: Ω068465ΦΘΕ-ΦΕΛ) απόφαση του κ. Υφυπουργού χρηματοδοτείται ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου με 100.000 ευρώ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055). Η εν λόγω χρηματοδότηση αποτελεί μια σοβαρή ανάσα για τον Δήμο αυτές τις δύσκολες εποχές. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Δήμος έλαβε το τέλος του 2015 και 690.000 ευρώ από τα παρακρατηθέντα των παρελθόντων οικονομικών ετών και αυξημένη ΣATA (χρηματοδότηση για έργα και μελέτες) για το 2015 κατά 8%.

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι όλοι πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την δρομολόγηση και υλοποίηση των υπολοίπων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών με αμείωτη ένταση, καταδεικνύοντας στην πράξη και όχι στα λόγια το ενδιαφέρον για τα αιτήματα τις διεκδικήσεις του Δήμου. 

       Το Γραφείο Τύπου του Συνδυασμού

«Η Κοινωνία Μπροστά»

http://sinidisi.gr/