Για ακόμη μια φορά η ΕΛΕΠΑΠ, πρωτοπόρα στον χώρο της αναπηρίας με καινοτόμες δράσεις, έθεσε την επιστήμη και την τεχνολογία στην υπηρεσία των παιδιών και των οικογενειών τους.

Την Παρασκευή 27 Απριλίου, έγινε στην ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου δοκιμαστική εφαρμογή ενός ειδικά σχεδιασμένου κουστουμιού το οποίο προωθεί την μείωση της σπαστικότητας, την βελτίωση της λειτουργικότητας αλλά και την αύξηση του εύρους κίνησης. Το κοστούμι mollii είναι μια συσκευή ηλεκτροθεραπείας που διευκολύνει την επιλεκτική και εντοπισμένη ηλεκτροδιέγερση των μυών με σκοπό την ενεργοποίηση της αμοιβαίας αναστολής. Κατά την αμοιβαία αναστολή απενεργοποιείται ο ανταγωνιστής (σπαστικός) μυς μέσω της ενεργοποίησης του πρωταγωνιστή μυ με τελικό αποτέλεσμα την μείωση της σπαστικότητας.

Δύο από τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ αλλά και ένας νεαρός τριτοετής φοιτητής ενταγμένος για χρόνια στο παρελθόν στα προγράμματά μας, δοκίμασαν το κουστούμι ηλεκτροδιέγερσης  και κατέθεσαν την εμπειρίας τους. Αρχικά έγινε μια πρώτη καταγραφή της κινητικής εικόνας των παιδιών. Στην συνέχεια η μονάδα του κάθε παιδιού προγραμματίστηκε ατομικά και με βάση τις ιδιαίτερες του ανάγκες. Μέσω ενός προγράμματος στον υπολογιστή προσαρμόστηκαν τα ενεργά  ηλεκτρόδια και η ένταση του ρεύματος, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι επιθυμητές μυϊκές ομάδες. Η εφαρμογή του ρεύματος διήρκησε μία (1) περίπου ώρα και στην συνέχεια έγινε εκ νέου μια αξιολόγηση της κινητικής εικόνας των παιδιών. Αξίζει να σημειωθεί πως την επίβλεψη της όλης διαδικασίας είχε ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Παίδων – Δ/ντης Παιδοορθοπαιδικής Κλινικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, τ. Δ/ντης Β’ Ορθοπαιδικής Νοκοκομείου Παίδων ”Αγλαΐα Κυριακού”, κύριος Δημήτριος Πασπαράκης είκοσι (20) χρόνια εθελοντής στο παράρτημα Αγρινίου, καθώς και ο επιστημονικός διευθυντής του κέντρου μας, Φυσίατρος κύριος Κωνσταντίνος Ζάβρας. Ο Διευθυντής ιατρός σε συνεργασία με τον επιστημονικό διευθυντή και τους φυσικοθεραπευτές του τμήματος,  αξιολόγησαν τα παιδιά στις δύο φάσεις και κατέγραψαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής.

        Ο Πρόεδρος                                                        Η Γραμματέας

Επαμεινώνδας Τάνταρος                                             Λαμπρινή Κολοβού