Ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας ότι από 01-05-2016 έως και 31-10-2016 απαγορεύεται το άναμμα της φωτιάς για εκτέλεση γεωργικών ή άλλων εργασιών στην ύπαιθρο χωρίς έκδοση άδειας καύσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου. Η άδεια καύσης εκδίδεται μετά την λήψη συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων (δημιουργία ζώνης τριών τουλάχιστον μέτρων – τεμαχισμός με άροση όταν η έκταση απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάσος – εξασφάλιση φορητών μέσων) , ενώ οι ποινές που επιβάλλονται για την παραβίαση των διατάξεων της 9Α /2005 Πυροσβεστικής Διάταξης έιναι αυστηρότατες (πρόστιμο από 250 ευρώ έως και 600 ευρώ αλλά και ποινή φυλάκισης σε ειδικότερες περιπτώσεις ).

Επίσης απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα των κυψελών που βρίσκονται μέσα σε δάση και σε μικρότερη απόσταση των 300 μέτρων από αυτά, χωριίς την λήψη συγκεκριμένων μέτρων που περιγράφονται στην 9/2000 Πυροσβεστική Διάταξη.

Από την φετινή περίοδο επιπλέον  ενημερώνουμε τους φίλους αγρότες ότι σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ.  87834 /31-07-2015 εγκύκλιο του Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ. , σε περίπτωση που η Υπηρεσία μας αναφέρει καύση υπολειμμάτων χωρίς την απαιτούμενη άδεια καύσης αγροτεμαχίων , στην Υπηρεσία του Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ. αυτή αναζητά μέσω γεωγραφικού στίγματος τον ιδιοκτήτη του δηλωμένου αγροτεμαχίου και με έγγραφο τον ενημερώνει ότι έχει υποπέσει στην παράβαση της « μη ορθής διαχείρισης των υπολειμμάτων καλλιεργειών» και του επιβάλλει ποινή περικοπής της επιδότησης (από -3% της ενιαίας ενίσχυσης έως και – 27% σε περίπτωση συνεχόμενων παραβάσεων) . Η παράβαση υφίσταται με την αναφορά και μόνο της καύσης από την Υπηρεσία μας και επιβεβαιώνεται με επιτόπια επίσκεψη υπαλλήλων του Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ. στα αγροτεμάχια που υπάρχουν ενδείξεις καύσης , χωρίς την παρουσία γεωργού.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η νομοθεσία αυστηροποιείται ακόμα περισσότερο σε κάθε επίπεδο ελέγχοντας τις περιπτώσεις ανεξέλεγκτης καύσης τόσο σε πειθαρχικό – ποινικό όσο και σε διοικητικό πλαίσιο , με την περικοπή των ενισχύσεων.

Συνιστούμε σε όλους όσους απαραιτήτων πρόκειται να κάνουν χρήση της καύσης για τις εργασίες τους, στην έκδοση της σχετικής από την Υπηρεσία μας άδειας, προς αποφυγή κάθε δυσάρεστης συνέπειας.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΠΥΡ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

onairnews.gr