Την ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα 19:00 παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι διαιτητές, αξιολογημένοι και μη, να παρευρίσκονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών στο Αγρίνιο, διότι όλοι θα συμμετάσχουν σε videoκουίζ (20 video διάρκειας 10 λεπτών) και κουίζ γνώσεων κανόνων παιχνιδιού (20 κυλιόμενες ερωτήσεις συνολικής διάρκειας περίπου 34 λεπτών), τα οποία απεστάλησαν από την Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. και τον υπεύθυνο ανάπτυξης διαιτησίας κ. Κύρο Βασσάρα.