Γ.Παπαναστασίου «Ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα των παραγωγών της περιοχής και ταυτοχρόνως  υποβοηθείται η ανάπτυξη» Δημοπρατείται την Τρίτη, 26 Απριλίου 2016 το έργο: ” ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)”. Το έργο, προϋπολογισμού 150.000,00 Ευρώ χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου. Με το έργο ικανοποιείται  το αίτημα των παραγωγών της περιοχής Άγιος Γεώργιος Παλαιοκαρυάς που βρίσκεται στην περίμετρο του αρδευτικού έργου : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» και αφορά την επέκταση της αρδεύσιμης έκτασης του αρδευτικού έργου Παραβόλας το οποίο λειτουργεί μια πενταετία περίπου, σε ελαιώνες έκτασης 300 στρεμμάτων,στην περιοχή Αγ. Γεώργιος Παλαιοκαρυάς. Στην αναγκαιότητα και την αναπτυξιακή διάσταση του συγκεκριμένου έργου αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαναστασίου σημειώνοντας, «Το έργο θα βοηθήσει τον εμπλουτισμό παροχέτευσης αρδευτικού νερού στην περιοχή Αγ. Γεώργιος Παλαιοκαρυάς, επιλύοντας έτσι ,ένα χρόνιο πρόβλημα άρδευσης, περίπου 300 στρεμμάτων και θα δώσει στους αγρότες της περιοχής την δυνατότητα εντατικότερης καλλιέργειας, αύξησης της παραγωγής και ενίσχυσης του εισοδήματος τους και κατ’ επέκταση  θα υποβοηθήσει την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας»