Επίσκεψη από στελέχη της μονάδας Β΄ της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 06/07/2016, στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Αγρινίου.
Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο επιτόπιου ελέγχου φυσικού αντικειμένου της πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας –Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Αγρινίου» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
Η Διαχειριστική Αρχή διαπίστωσε ότι ο Ξενώνας Φιλοξενίας του Δήμου Αγρινίου πληροί στο έπακρο τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, όσον αφορά  την κτιριακή υποδομή, τον εξοπλισμό και την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου.
Στον έλεγχο εκτός του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Κ. Καλαντζή, παρευρέθηκε το προσωπικό και η ομάδα έργου της ανωτέρω πράξης