Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα για διακοπή ρεύματος σε άνεργο με εννέα παιδιά δίνει η ΔΕΗ. Η επιχείρηση προχώρησε εξάλλου σήμερα σε επανασύνδεση της παροχής και σε ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών του καταναλωτή, ενώ του έδωσε περιθώριο δυο μηνών προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να τύχει της αναγκαίας προστασίας.

Αναλυτικά η ΔΕΗ επισημαίνει τα εξής:

– Με αποφάσεις της Πολιτείας έχουν καθοριστεί τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στο μητρώο ευάλωτων πελατών.

– Ο συγκεκριμένος πελάτης δεν είχε προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες και κατά συνέπεια δεν μπορούσε να ενταχθεί στις ειδικές ρυθμίσεις για τους ευάλωτους πελάτες και τη χορήγηση κοινωνικού οικιακού τιμολογίου.

Καθώς στο μηχανογραφικό σύστημα της επιχείρησης δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος πελάτης ήταν ενταγμένος στους ευάλωτους πελάτες, η ΔΕΗ προχώρησε σε αποκοπή της ηλεκτροδότησης, καθώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είχαν ξεπεράσει τα 6.000 ευρώ.