Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στη συγκεκριμένη συγκυρία, βρίσκεται στην κορυφή των Περιφερειών της Ευρώπης με καινοτόμες πολιτικές, σηματοδοτεί μια ποιοτική τομή για το σήμερα κι ελπίζω την αφετηρία για ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον, σημειώνει στην επιστολή του ο Δήμαρχος Αγρινίου.
Μέσα από αυτό το βραβείο, που δίδεται με αυστηρά κριτήρια, όπως το αξιόπιστο όραμα, οι μακρόπνοες πολιτικές στρατηγικές και τα πειστικά σχέδια δράσης, βρίσκει έμπρακτη αναγνώριση, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η προσπάθεια που συντελείται καθημερινά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, από όλους όσοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αντιστροφή του κλίματος και των δυσμενών δεδομένων που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα.
Βεβαίως, η εξαιρετικά θετική αυτή εξέλιξη, επ’ ουδενί πρέπει να μας εφησυχάζει, σημειώνει ο κ. Παπαναστασίου. Στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, οι εκπρόσωποι του πρώτου βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εγώ προσωπικά, ως Προέδρος της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδος, θα συνεχίσουμε, με συγκεκριμένες, μελετημένες και τεκμηριωμένες προτάσεις, να δίνουμε τη μάχη για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσα από την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του συνόλου της Περιφέρειας, κυρίως της ενδοχώρας, και τη βελτίωση των υποδομών.
Όπως, για παράδειγμα, η σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό, η άρση της ενεργειακής απομόνωσης με την ένταξη του στο δίκτυο φυσικού αερίου και η δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή.
Γιατί μόνον έτσι θα ανατραπούν, οριστικά, οι συνθήκες που οδήγησαν  στην εξασθένιση της τοπικής οικονομίας και της κοινωνίας και θα εξασφαλιστεί, επιτέλους, η βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνικής συνοχής, καταλήγει στη συγχαρητήρια επιστολή του ο κ. Παπαναστασίου.