Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Βουλευτής Ν. Αιτωλοακαρνανίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κατέθεσε σήμερα ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου σχετικά με τη μετονομασία Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

Θέμα: Μετονομασία Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο Αγρίνιο, ιδρύθηκε το 1998 βάσει του Π.Δ. 96/1998 με σκοπό να προάγει την επιστήμη του περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν (ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα), να κατανοούν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για τη βελτίωση, την προστασία και διαχείριση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τη γνώση χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Η πλειονότητα των διδασκόμενων μαθημάτων (27 μαθήματα επιστήμης Μηχανικού Περιβάλλοντος, 7 μαθήματα επιστήμης Μηχανικού, 21 μαθήματα Βασικές επιστήμες Περιβάλλοντος, 2 μαθήματα κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών) αποδίδουν στο τμήμα χαρακτήρα τμήματος Μηχανικών. Το ίδιο και η πενταετής διάρκεια των σπουδών αλλά και η υποχρέωση των φοιτητών κατά την ολοκλήρωση των σπουδών τους να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία, υπό τους όρους Ελληνικών Σχολών Μηχανικών. Είναι επίσης, σημαντικό να αναφερθεί ότι από τον Ιούνιο 2013 στο πλαίσιο του σχεδίου «Αθηνά» το τμήμα εντάχθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ωστόσο, οι απόφοιτοι του Τμήματος εξομοιώνονται στο θέμα των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων με τους αποφοίτους του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο είναι τετραετούς φοίτησης και όχι με τους αποφοίτους των Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, όπου η φοίτηση είναι πενταετής, με αποτέλεσμα να υπάρχει περαιτέρω σύγχυση όσον αφορά την ταυτότητα του Τμήματος. Ταυτόχρονα, πρέπει να επισημανθεί ότι με βάση την πρόσφατη έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π., η οποία δημοσιοποιήθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Α.Δ.Ι.Π. το Νοέμβριο του 2012, προτείνεται η μετονομασία του Τμήματος ΔΠΦΠ σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Η αλλαγή της ονομασίας του Τμήματος κρίθηκε απαραίτητη ώστε να γίνει δυνατό οι απόφοιτοι του τμήματος να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα ως Μηχανικοί. Άλλωστε, σύμφωνα με το ΤΕΕ, η ένταξη των αποφοίτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο υπό την προϋπόθεση να προέρχονται από Τμήμα ΑΕΙ που έχει στον τίτλο του τον όρο «Μηχανικός». Συνεπώς στην πράξη, οι απόφοιτοι του Τμήματος αυτού, διεκδικούν θέσεις στην αγορά εργασίας ως μηχανικοί περιβάλλοντος, χωρίς όμως να έχουν τον αντίστοιχο τίτλο.

Ερωτάσθε, κατόπιν αυτών, κύριε Υπουργέ :

  1. Προτίθεστε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες ώστε το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Αγρινίου να μετονομασθεί σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, όπως προτείνουν και ζητούν τα αρμόδια όργανά του και ο Σύλλογος των φοιτητών; Αν ναι, μέσα σε ποιο χρονοδιάγραμμα;
  2. Με ποιο τρόπο θα υπάρξει ισότιμη αντιμετώπιση για όσους έχουν ήδη αποφοιτήσει από το τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Αγρινίου;

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος