Τέσσερις νέες προκηρύξεις για έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ «τρέχουν» σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα:

  • Αναβάθμιση οδικών αξόνων που συνδέουν κόμβους που ανήκουν στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Περιλαμβάνονται έργα συμπλήρωσης ή / και αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, που συνδέουν κόμβους του δικτύου ΔΕΔ-Μ. Περίοδος υποβολής από 16/5/2016 έως 17/6/2016. Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.
  • Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός λειτουργίας κεντρικού κτιρίου Ορφανοτροφείου Θηλέων Ι. και Μ. Χατζηκυριάκου (Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας). Εργασίες αποκατάστασης, αναδιαρρύθμισης και εκσυγχρονισμού του Χατζηκυριάκειου Ορφανοτροφείου Θηλέων, που διέκοψε τη λειτουργία του μετά τις ζημιές που υπέστη στο σεισμό του 1999. Μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών της εν εξελίξει σύμβασης, προβλέπεται η επαναλειτουργία του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας. Περίοδος υποβολής από 30/5/2016 έως 29/7/2016. Περιοχή εφαρμογής Περιφέρεια Αττικής. Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
  • Ολοκλήρωση επεξεργασίας λυμάτων Περιφερείας Αττικής. Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις περιοχές Άνοιξης, Διονύσου, Σταμάτας και Ροδόπολης του Δήμου Διονύσου. Αποχέτευση ακαθάρτων στην περιοχή Αδάμες του Δήμου Κηφισιάς. Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β’ Φάσης. Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού της Παιανίας. Σε ποιους απευθύνεται ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την υποβολή πρότασης με τίτλο: “Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις περιοχές Άνοιξης, Διονύσου, Σταμάτας και Ροδόπολης του Δήμου Διονύσου”. Δήμος Κηφισιάς για την υποβολή πρότασης με τίτλο: “Αποχέτευση ακαθάρτων στην περιοχή Αδάμες του Δήμου Κηφισιάς”. Δήμος Μεγαρέων για την υποβολή πρότασης με τίτλο: “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β’ Φάσης”. Δήμος Παιανίας για την υποβολή πρότασης με τίτλο: “Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού της Παιανίας”. Περίοδος υποβολής από 20/5/2016 έως 20/7/2016. Περιοχή εφαρμογής Περιφέρεια Αττικής. Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.
  • Πληροφόρηση και επικοινωνία των ΕΦΔ και Φορέων Υλοποίησης. Ενέργειες επικοινωνίας, πληροφόρησης, προβολής, δημοσιότητας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των επιμέρους παρεμβάσεών του καθώς και ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών. Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ. Ενέργειες διαβούλευσης με αρμόδιους φορείς και την κοινή γνώμη, υποχρεωτικής ή μη, σχετικά με σχέδια, προγράμματα και λοιπές παρεμβάσεις του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές.Δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού κατά την εφαρμογή περιβαλλοντικών δράσεων οριζόντιου χαρακτήρα ή κατά την υλοποίηση κρίσιμης σημασίας περιβαλλοντικών υποδομών, για τις οποίες απαιτούνται επίσης στοχευμένες δράσεις και μηχανισμοί κοινωνικής μόχλευσης και δικτύωσης (social engineering). Σε ποιους απευθύνεται Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περίοδος υποβολής από 11/5/2016 έως 30/6/2016. Περιοχή εφαρμογή όλη η Ελλάδα. Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.

 

aftodioikisi.gr