Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής Υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2016 θα παρουσιαστεί στην πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη νέα χρονιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόσκληση που απέστειλε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας Αναστασία Τογιοπούλου, η 1η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 3 μ.μ. στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής).

Εκτός του παραπάνω θέματος, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και οι δράσεις για την Επιχειρηματικότητα που εντάσσονται στον 5ετή σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Όπως σημειώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος και θα κάνει τη σχετική εισήγηση στο θέμα, οι προτάσεις για τις δράσεις επιχειρηματικότητας είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς, τα Επιμελητήρια και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και ΒιομηχανιώνΠελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος και αφορούν κυρίως στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και οικονομίας.